Tổng quan về Incoterms: Điều kiện DDP

Tổng quan về Incoterms: Điều kiện DDP

Tổng quan về Incoterms: Điều kiện DDP

Incoterms là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu khi thực hiện việc xuất – nhập khẩu hàng hóa. Việc hiểu biết kiến thức về các điều kiện trong Incoterms là rất quan trọng cho các doanh nghiệp. Thấu hiểu điều này, Airasia Cargo xin giới thiệu tới quý khách hàng Tổng quan về Incoterms: Điều kiện DDP.

Điều kiện DDP là gì ?

DDP (nơi đến quy định), là một điều khoản của Incoterms.
Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải; và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia.


DDP (Delivery Duty Paid) – Giao đã trả thuế hoặc Giao hàng đã thông quan nhập khẩu; có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua; đã thông quan nhập khẩu, trên phương tiện vận tải chở đến và đã sẵn sàng để dỡ hàng tại nơi đến quy định.

Tổng quan về Incoterms: Điều kiện DDP
Tổng quan về Incoterms: Điều kiện DDP

Sử dụng điều kiện này, cần phải lưu ý những vấn đề sau

  • Người bán chịu mọi chi phí và rủi ro liên quan để đưa hàng hóa tới nơi đến và có nghĩa vụ thông quan cho hàng hóa; không chỉ thông quan xuất khẩu mà còn thông quan nhập khẩu; trả các khoản thuế; phí và thực hiện các thủ tục cho thông quan xuất và nhập khẩu.
  • Điều kiện DDP thể hiện nghĩa vụ tối đa của người bán.
  • Các bên nên quy định càng rõ càng tốt về địa điểm giao hàng cụ thể tại nơi đến thỏa thuận; vì người bán chịu mọi chi phí và rủi ro đưa hàng hóa tới địa điểm đó. Nếu người bán, theo quy định của hợp đồng vận tải; phải trả chi phí dỡ hàng ở nơi đến thì người bán không được đòi lại khoản phí này từ người mua; trừ khi có thỏa thuận khác giữa hai bên.

Lưu ý chính của điều kiện DDP cần phải biết

  • Các bên không nên sử dụng điều kiện DDP nếu người bán không thể trực tiếp hay gián tiếp làm thủ tục nhập khẩu.
  • Nếu các bên muốn người mua chịu mọi rủi ro và chi phí thông quan nhập khẩu thì nên sử dụng điều kiện DAP.
  • Mọi khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) hay các loại thuế khác phải nộp khi nhập khẩu do người bán chịu; trừ phi có thỏa thuận khác một cách rõ ràng trong hợp đồng mua bán.