incoterms

Tổng quan về Incoterms: Điều kiện CPT

Tổng quan về Incoterms: Điều kiện CPT Incoterms là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu khi thực hiện việc xuất – nhập khẩu hàng hóa. Việc hiểu biết kiến thức về các điều kiện trong Incoterms là rất quan trọng cho các doanh nghiệp. Thấu hiểu điều này, Airasia Cargo xin giới thiệu tới […]

Tổng quan về Incoterms: Điều kiện DAT

Tổng quan về Incoterms: Điều kiện DAT

Tổng quan về Incoterms: Điều kiện DAT Incoterms là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu khi thực hiện việc xuất – nhập khẩu hàng hóa. Việc hiểu biết kiến thức về các điều kiện trong Incoterms là rất quan trọng cho các doanh nghiệp. Thấu hiểu điều này, Airasia Cargo xin giới thiệu tới […]

Tổng quan về Incoterms: Điều kiện FAS

Tổng quan về Incoterms: Điều kiện FAS

Tổng quan về Incoterms: Điều kiện FAS Incoterms là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu khi thực hiện việc xuất – nhập khẩu hàng hóa. Việc hiểu biết kiến thức về các điều kiện trong Incoterms là rất quan trọng cho các doanh nghiệp. Thấu hiểu điều này, Airasia Cargo xin giới thiệu tới […]

Tìm hiểu về các điều khoản Incoterms 2020

incoterm 2020

Phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce – ICC) đã soạn thảo bản sửa đổi các Điều kiện Thương mại Quốc tế 2020 (Incoterms 2020). Ngoài một số thay đổi chính liên quan đến các điều kiện thương mại quốc tế; Ủy ban soạn thảo Incoterms 2020 dự định sẽ đơn giản hóa […]