Tổng quan về Incoterms – Điều kiện EXW

Tổng quan về Incoterms – Điều kiện EXW

EXW (EX WORKS) – Giao hàng tại xưởng

EXW (tên địa điểm giao hàng)

Trong thương mại quốc tế; Giá xuất xưởng được gọi là EX Works (viết tắt EXW). Đây là một điều kiện của Incoterm. Tất nhiên, tùy theo địa điểm giao hàng mà người ta có thể gọi điều kiện này là “giá giao tại nhà máy” (Ex Factory); “giá giao tại mỏ” (Ex Mine), “giá giao tại đồn điền” (Ex Plantation); “giá giao tại kho” (Ex Warehouse) nhưng tên gọi tiêu biểu là “giá xuất xưởng” hay “giá giao tại xưởng” (Ex Works).

Airasia Cargo xin giới thiệu tổng quan về Incoterm – Điều kiện EWX một cách khái quát và dễ hiểu nhất cho khách hàng.

Kết quả hình ảnh cho exw là gì
Tổng quan về Incoterm – Điều kiện EXW

Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. Điều kiện này phù hợp với thương mại nội địa; trong khi điều kiện FCA thường thích hợp hơn trong thương mại quốc tế.

EXW là gì?

EXW “Giao tại xưởng” có nghĩa là người bán giao hàng khi đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua tại cơ sở của người bán hoặc tại một địa điểm chỉ định (ví dụ xưởng, nhà máy, kho, v.v…). Người bán không cần xếp hàng lên phương tiện tiếp nhận; cũng như không cần làm thủ tục thông quan xuất khẩu (nếu có).

Các bên nên quy định càng rõ càng tốt địa điểm tại nơi giao hàng chỉ định vì chi phí rủi ro đến điểm đó do người bán chịu. Người mua chịu toàn bộ chi phí và rủi ro liên quan đến việc nhận hàng từ điểm quy định; nếu có, tại nơi giao hàng chỉ định.

Điều kiện EXW là điều kiện mà nghĩa vụ của người bán là ít nhất. Điều kiện này nên được áp dụng cẩn trọng với một số lưu ý sau:

a) Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc xếp hàng; mặc dù trên thực tế người bán có điều kiện hơn để thực hiện công việc này. Nếu người bán xếp hàng thì người bán làm việc đó với rủi ro và chi phí do người mua chịu. Trường hợp người bán có điều kiện hơn trong việc xếp hàng thì điều kiện FCA; theo đó người bán xếp hàng và chịu tất cả rủi ro và chi phí, sẽ thích hợp hơn.

b) Một người mua mua từ một người bán theo điều kiện EXW để xuất khẩu cần biết rằng người bán chỉ có nghĩa vụ hỗ trợ người mua; khi người mua yêu cầu để thực hiện xuất khẩu chứ người bán không có nghĩa vụ làm thủ tục hải quan. Do đó, người mua không nên sử dụng điều kiện EXW nếu họ không thể trực tiếp; hoặc gián tiếp làm thủ tục thông quan xuất khẩu.

c) Người mua có nghĩa vụ rất hạn chế trong việc cung cấp thông tin cho người bán liên quan đến xuất khẩu hàng hóa. Tuy vậy, người bán có thể cần một số thông tin; chẳng hạn để tính thuế hoặc báo cáo.

Trên đây là Tổng quan về Incoterm – Điều kiện EXW. Chúng tôi tự hào mang đến những kiến thức về xuất – nhập khẩu, logistics cho khách hàng. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào, hãy liên lạc cho chúng tôi thông qua hotline để được tư vấn trực tiếp nhất.