Một vài thuật ngữ phổ biến trong vận tải hàng không

Một vài thuật ngữ phổ biến trong vận tải hàng không

Các thuật ngữ tiếng anh trong ngành logistics rất quan trọng. Bên cạnh đó, nó gây không ít khó khăn đối với những người đang làm trong ngành nếu chưa tìm hiểu trước.  Biết được điều này, Air Asia Cargo tổng hợp một vài thuật ngữ phổ biến trong vận tải hàng không với mong muốn giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức.

một vài thuật ngữ phổ biến trong vận tải hàng không
một vài thuật ngữ phổ biến trong vận tải hàng không

Dưới đây là một vài thuật ngữ phổ biến trong vận tải hàng không

 • A2A – Airport-to-Airport: vận chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đích
 • ATA – Actual Time of Arrival: Thời gian đến thực tế
 • ATD – Actual Time of Departure: Thời gian khởi hành thực tế
 • AWB – Air Waybill: vận đơn hàng không, lại được chia thành MAWB – Master Air Waybill (vận đơn chủ do hãng hàng không phát hành) và HAWB – House Air Waybill (vận đơn nhà do người giao nhận phát hành)
 • Booking: Đề nghị lưu chỗ trên máy bay, được hãng hàng không xác nhận
 • Dimensional Weight: Số đo trọng lượng thể tích, là khoảng trống hoặc khối lượng của lô hàng.
 • FCR – Forwarder’s Certificate of Receipt: Giấy chứng nhận đã nhận hàng của người giao nhận
 • FTC – Forwarder’s Certifficate of Transport: Giấy chứng nhận vận chuyển của người giao nhận
 • FWR – Forwarder’s Warehouse Receipt: Biên lai kho hàng của người giao nhận (cấp cho người xuất khẩu)
 • GSA – General Sales Agent: Đại lý khai thác hàng được hãng hàng không chỉ định
 • IATA – International Air Transport Association: Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế
 • NOTOC – Notification To Captain: Thông báo cho cơ trưởng, là danh sách hàng hóa trên máy bay báo cho cơ trưởng chuyến bay biết
 • TACT – The Air Cargo Tariff: Bảng cước vận chuyển hàng hóa hàng không, do hãng hàng không công công bố
 • POD – Proof Of Delivery: Bằng chứng giao hàng, chứng từ thể hiện về việc người vận tải đã giao hàng theo thỏa thuận.
 • Volume charge: Cước phí vận tải hàng không tính theo dung tích hàng (thay vì trong trọng lượng)
 • Weight charge: Cước phí hàng không tính theo trọng lượng hàng hóa thực tế.

Các dịch vụ của Air Asia Cargo

 • Chuyển phát nhanh
 • Vận chuyển quốc tế và nội địa
 • Thủ tục hải quan
 • Vận chuyển thú cưng nội địa và quốc tế
 • Order mua hộ hàng nước ngoài
https://airportcargo.vn/
https://airportcargo.vn/

https://airasiacargo.vn/nhap-khau-nuoc-hoa-tu-nuoc-ngoai-ve-viet-nam/

https://airportcargo.vn/