Airsiacargo

Tìm hiểu về các loại ULD trong vận tải hàng không

Tìm hiểu về các loại ULD

Hiện nay, ngành vận tải hàng không rất phát triển. Với sự giao thương kinh tế ở các quốc gia trên thế giới ngày càng tăng để bắt kịp xu hướng Toàn cầu hóa; ngành vận tải cũng phát triển theo không ngừng; và vận tải hàng không cũng không nằm ngoài tầm phát triển […]